Nhân viên bán hàng, Tư vấn bán hàng, CTV bán hàng

Mô tả công việc Nhân Viên Bán Hàng, Tư Vấn Bán Hàng, CTV Bán Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Bán Hàng, Tư Vấn Bán Hàng, Cộng Tác Viên Bán Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu...

/ 5 Tháng Chín, 2019
Trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc Trưởng Phòng Kinh Doanh

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 5 Tháng Chín, 2019
cộng tác viên kinh doanh

Mô tả công việc Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Cộng tác viên Kinh doanh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 4 Tháng Chín, 2019

Kế toán là gì? Tổng quan về ngành kế toán

Kế toán là bộ phận nòng cốt trong việc quản lý tình hình thu – chi của doanh nghiệp. Vì vậy không một công ty hay doanh nghiệp nào lại không cần nhân lực cho bộ phận này, kể cả...

/ 4 Tháng Chín, 2019

Lựa chọn làm Freelancer – có chơi có chịu

Nhiều người nghĩ rằng những công việc tự do (Freelance) thường sẽ thoải mái hơn những người làm trong một công ty, doanh nghiệp nào đó. Bởi công việc này không bị gò bó về mặt thời gian và không...

/ 4 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân Viên Môi Giới (Bất Động Sản)

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân Viên Môi Giới (Bất Động Sản) mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể...

/ 4 Tháng Chín, 2019
Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc Nhân Viên Kinh Doanh

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Kinh Doanh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 4 Tháng Chín, 2019
Kỹ sư bán hàng

Mô tả công việc Kỹ Sư Bán Hàng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Kỹ Sư Bán Hàng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 4 Tháng Chín, 2019
Vòng gọi vốn của các startup

Startup thành công phải trải qua những vòng gọi vốn nào?

Trong quá trình tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án, startup thường trải qua các vòng gọi vốn như hạt giống, series A, B, C…Khoảng cách giữa các vòng huy động vốn là 6-12 tháng. Quá trình huy động...

/ 3 Tháng Chín, 2019
JobsGO mách nước cách trở thành phiên bản của chính mình

10 Điều giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta, mỗi người phải có ý thức thay đổi chính bản thân của mình. Phải thay đổi từ những thứ cốt lõi nhất, thì những thứ đang ảnh hưởng xấu tới...

/ 3 Tháng Chín, 2019