6 mẫu giấy đi đường, thông hành mùa Covid

Đánh giá post
Job ngon - Lương 16Tr + Hoa hồng không giới hạn - Mời bạn ứng tuyển

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại Việt Nam đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành miền Nam đã ra quyết định giãn cách xã hội nhằm mục đích đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng lây lan chéo.

mẫu giấy thông hành mùa covid

Lúc này, người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ được phép ra ngoài khi cần thiết (mua thực phẩm, làm việc trong những ngành hàng thiết yếu: y tế, thực phẩm,…).

Người dân thuộc các trường hợp được phép ra khỏi nhà trong thời gian này cần mang theo Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân và “giấy thông hành” theo yêu cầu của từng địa phương.

Giấy thông hành, giấy đi đường mùa Covid là gì?

Nói một cách dễ hiểu, giấy thông hành, giấy đi đường mùa Covid là giấy tờ được cấp bởi chính quyền địa phương, hoặc các tổ chức có liên quan chứng minh rằng bạn thuộc trường hợp được phép ra khỏi nhà thời kỳ giãn cách.

Giấy này sẽ được đưa cho các bộ đứng trực ở các chốt ngăn cách trên đường cùng Chứng minh thư/ Căn cước công dân khi bạn được yêu cầu.

Có những loại giấy đi đường, giấy thông hành nào?

Mỗi địa phương sẽ có cách thức làm giấy đi đường, giấy thông hành khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Dưới đây là một số mẫu giấy thông hành mùa Covid để bạn tham khảo:

Giấy phép kiểm soát đi lại phường Quang Trung, Hà Nội

Giấy này được cấp cho công dân thuộc phường Quang Trung quận Đống Đa, Hà Nội. Mỗi hộ gia đình chỉ được cấp một phiếu, sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết.

mẫu giấy đi đường mùa covid
Mẫu phiếu kiểm soát đi lại của phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

Mẫu phiếu đi mua nhu yếu phẩm phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM

Khác với mẫu phiếu của phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội; mẫu phiếu của phường Hiệp Thành chỉ để phục vụ nhu cầu mua nhu yếu phẩm của các hộ gia đình. Không chỉ thế, nó còn giới hạn thời gian cụ thể.

Như mẫu phiếu dưới đây, gia đình sở hữu chỉ được đi mua thực phẩm, thuốc,… vào các ngày thứ 2 – 4 – 6 và chủ nhật.

phiếu kiểm soát đi lại
Mẫu phiếu đi mua nhu yếu phẩm, dành cho hộ gia đình của phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM

Mẫu phiếu đi lại do công ty cấp cho công nhân viên

Với người lao động đi làm việc, giấy xác nhận sẽ được cấp bởi đơn vị sử dụng lao động.

Dưới đây là một số mẫu phiếu mà các tổ chức, doanh nghiệp, công ty có thể sử dụng:

Mẫu phiếu đi lại dành cho công nhân viên 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD:……….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:………………………..

Số điện thoại nhà: ………………….Số ĐTDĐ:……………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ……………………Công ty……………………………………….

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………

Công ty …………………xác nhận nhân viên……………………………………………….

(Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài):

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Ví dụ: Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đi lại dành cho công nhân viên 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN 

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (in hoa): ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………… Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp: …………………….

Số ĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: ………………………………….. Công ty ………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………

Công ty ……………. xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………….. nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên:………………………………………Phòng ban: ……………………………………..

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đi lại dành cho công nhân viên 3

CÔNG TY…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty ………………….. – Là một Công ty ……………. chuyên cung cấp ……………………………………………………………………………………………………………..

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: …………………………………. Phòng ban:………………………………………..

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại…………………………………………………………………………………

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu đi lại dành cho công nhân viên 4

Tên doanh nghiệp

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN 

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi: – Các cơ quan quản lý nhà nước.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thông tin quan trọng về việc đi làm thời gian giãn cách xã hội

làm việc ở nhà
Mùa dịch, ở nhà chính là yêu Nước

Gần đây, JobsGO nhận được rất nhiều yêu cầu về Mẫu giấy đi đường, thông hành mùa Covid cho công nhân viên thuộc các công ty không hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu.

Nhưng thực tế là, không có mẫu giấy đi đường cho các đơn vị này. Vì theo chỉ thị của chính phủ, trong thời gian giãn cách xã hội, chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu mới được phép cho người lao động đến văn phòng.

Các tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu phải để nhân viên làm việc tại nhà theo hình thức online.

Như vậy, ngay cả khi bạn được cấp giấy đi đường, giấy thông hành thì bạn vẫn có thể bị phạt nếu công ty làm trái với chỉ thị của Chính phủ.

Bạn cần nói rõ với Ban lãnh đạo công ty nếu vẫn được yêu cầu đi làm trong thời gian giãn cách. Vì thực tế, trong những ngày qua, đã có một số tổ chức, đơn vị phải chịu phạt khi để nhân viên đến văn phòng.

Trên đây là một vài mẫu giấy đi đường, thông hành mùa Covid và các thông tin quan trọng bạn cần biết về việc đi làm thời gian giãn cách xã hội.

Hi vọng bài viết này hữu ích với bạn. Và đừng quên “ở nhà chính là yêu Nước”, hãy ở nhà để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner