Những lý do khiến nhà tuyển dụng từ chối sinh viên mới ra trường

Tháng 6, tháng 7 chính là thời điểm các bạn sinh viên cầm tấm bằng Đại học trên tay và lao vào cuộc đời. Thế giới mới đang mở cửa đón mừng, bạn hăm hở bước vào, nhưng trước lúc đó xin hãy dừng lại một chút để biết được một sự thật là: Sẽ KHÔNG có nhà tuyển dụng nào đồng ý cho bạn cơ hội nếu bạn mắc phải những lỗi sau.