JobsGO Blog » Góc HR » Mô Tả Công Việc » Page 39

Chuyên mục: Mô Tả Công Việc

Tham khảo hàng trăm mẫu Mô Tả Công Việc (Job Description/JD) cho vị trí tuyển dụng của nhiều ngành nghề được JobsGO tổng hợp và cập nhật.

giam-doc-dao-tao

Mô tả công việc Giám Đốc Đào Tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Giám Đốc Đào Tạo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 2 Tháng Tám, 2019
Cộng tác viên tuyển dụng

Mô tả công việc Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Cộng Tác Viên Tuyển Dụng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 2 Tháng Tám, 2019
truong-phong-dao-tao

Mô tả công việc Trưởng Phòng Đào Tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Phòng Đào Tạo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 1 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Chuyên Viên Đào Tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc của một Chuyên viên đào tạo mà app tuyển dụng việc làm nhanh JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mẫu này, nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể: Điều chỉnh...

/ 1 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Nhân viên đào tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Đào tạo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 1 Tháng Tám, 2019

Mô tả công việc Thực Tập Sinh Đào Tạo

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Thực Tập Sinh Đào Tạo mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh...

/ 1 Tháng Tám, 2019
Nhân viên lễ tân

Mô tả công việc Lễ Tân

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Lễ Tân mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 4 Tháng Bảy, 2019
Mô tả công việc thẩm định tín dụng

Mô tả công việc Chuyên viên thẩm định

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu mà JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản mô tả riêng sao cho phù hợp với...

/ 3 Tháng Bảy, 2019
Thư ký giám đốc

Mô tả công việc Thư Ký Giám Đốc

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Thư ký giám đốc mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 3 Tháng Bảy, 2019
nhân viên văn thư

Mô tả công việc Nhân Viên Văn Thư

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí văn thư mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 2 Tháng Bảy, 2019