JobsGO Blog » Góc HR » Mô Tả Công Việc » Page 3

Chuyên mục: Mô Tả Công Việc

Tham khảo hàng trăm mẫu Mô Tả Công Việc (Job Description/JD) cho vị trí tuyển dụng của nhiều ngành nghề được JobsGO tổng hợp và cập nhật.

Lập trình Net

Mô tả công việc Lập trình Net

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Net mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình C++

Mô tả công việc Lập trình C++

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình C++ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình C#

Mô tả công việc Lập trình C#

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình C# mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình PHP

Mô tả công việc Lập trình PHP

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình PHP mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Web

Mô tả công việc Lập trình Web

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Web mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
Lập trình Java

Mô tả công việc Lập trình Java

Dưới đây là bản mô tả công việc Lập trình Java mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD  Lập...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
giảng viên tiếng Anh

Mô tả công việc giảng viên tiếng Anh

Dưới đây là bản mô tả công việc giảng viên tiếng Anh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD ...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
nhân viên tư vấn du học

Mô tả công việc Nhân viên tư vấn du học

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên tư vấn du học mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 11 Tháng Bảy, 2020
chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Mô tả công việc chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Dưới đây là bản mô tả công việc chuyên viên tư vấn tuyển sinh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 10 Tháng Bảy, 2020
nhân viên tư vấn tuyển sinh

Mô tả công việc nhân viên tư vấn tuyển sinh

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên tư vấn tuyển sinh mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 10 Tháng Bảy, 2020