JobsGO Blog » Nghề Nghiệp » Bảo hiểm » Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Giải đáp các thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. Vì thế, người lao động và doanh nghiệp nên biết các vấn đề về loại bảo hiểm này.

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Đây được coi là một chiếc phao cứu sinh  giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Trong thời gian người lao động chưa kiếm được việc làm, các chế độ của BHTN sẽ hỗ trợ một phần thu nhập, tạo cơ hội cho người lao động học nghề và tìm kiếm công việc mới.

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013, các đối tượng tham gia BHTN bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động. Các đối tượng khác như: người lao động đang hưởng lương hưu, người lao động giúp việc gia đình thì không phải tham gia đóng bảo hiểm.

3. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định của bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng 4 quyền lợi chính sau:

 • Hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.
 • Hỗ trợ học nghề.
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

4. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định như sau:

 • Người lao động đóng 1% tiền lương tháng.
 • Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

5. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các trợ cấp sau:

5.1. Trợ cấp thất nghiệp

Cách tính trợ cấp thất nghiệp hiện nay:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp X 60%.

VD: Mức đóng bảo hiểm của bạn là 4.500.000 đồng, mức hưởng BHTN hàng tháng sẽ là: 4.500.000 * 60% = 2.700.000 đồng mỗi tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần so với mức lương cơ sở là 6,95 triệu đồng hoặc không vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu của vùng.

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Trong trường hợp thời gian người lao động đóng BHTN trước khi thất nghiệp bị gián đoạn thì mức trợ cấp được hưởng được tính trên tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

5.2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động sau khi kết thúc hợp đồng lao động chưa tìm được việc làm mới sẽ được hỗ trợ miễn phí công việc mới. Các công việc được giới thiệu sẽ dựa trên kinh nghiệm làm việc và nhu cầu của người lao động.

>> Tìm việc làm

5.3. Hỗ trợ học nghề

Nếu người lao động có nhu cầu học nghề thì sẽ được nhà nước hỗ trợ theo quy định. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Thời gian học nghề không vượt quá  06 tháng.

6. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm.

 • Nếu người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp
 • Sau đó, nếu đóng đủ thêm 12 tháng nữa thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng thời gian hưởng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp  được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật.

7. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại điều 50 của Luật Việc làm 2013, người lao động muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cần đảm bảo một số điều kiện bắt buộc sau:

7.1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Đã đóng BHTN từ 12 tháng trở lên.

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

7.2. Điều kiện hỗ trợ học nghề

Đã chấm dứt hợp đồng lao động ( không tính trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

Đã nộp hồ sơ hưởng BHTN tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ xin trợ cấp.

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 09 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

7.3. Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm

Mức hỗ trợ này áp dụng cho người sử dụng lao động. Doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Đóng đủ BHTN cho người lao động liên tục từ đủ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm đề nghị được hỗ trợ.

Gặp khó khăn về kinh tế hoặc buộc phải thay đổi cơ cấu, công nghệ.

Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bảo hiểm thất nghiệp như cái phao cứu sinh cho người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp như cái phao cứu sinh cho người lao động

8. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hoàn thiện hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng BHTN theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu).
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc;

+ Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Sổ bảo hiểm xã hội.

9. Cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần phải thực hiện đầy đủ 4 bước:

Bước 1: Trong vòng 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ xin hưởng BHTN tới Trung tâm dịch vụ việc làm của Tỉnh/ Thành phố.

Bước 2: Nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trong phiếu hẹn tại Trung tâm dịch vụ việc làm của Tỉnh/ Thành phố.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp, người lao động tới  cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Bước 4: Đến trung tâm dịch vụ việc làm hàng tháng để nhận các trợ cấp hoặc hỗ trợ, giới thiệu việc làm theo quy định.

10. Nhận bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động nhận BHTN tại Cơ quan bảo hiểm xã hội của Tỉnh/ Thành phố,  theo đã nơi đăng ký ban đầu. Nếu bạn đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà chuyển đi nơi khác thì có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Bảo hiểm thất nghiệp là công cụ hỗ trợ người lao động khi chưa tìm được việc làm. Vì thế bất cứ người lao động hay người sử dụng lao động nào cũng nên biết đến những thông tin nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.

JobsGO

Đăng bởi Nam Nguyễn