Tháng: Tháng Ba 2020

Quản lý thi công

Mô tả công việc Quản lý thi công

Dưới đây là bản mô tả công việc Quản lý thi công mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Giám đốc xây dựng

Mô tả công việc Giám đốc xây dựng

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám đốc xây dựng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Giám sát xây dựng

Mô tả công việc Giám sát xây dựng

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám sát xây dựng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Chỉ huy công trình

Mô tả công việc Chỉ huy công trình

Dưới đây là bản mô tả công việc Chỉ huy công trình mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Chỉ huy trưởng

Mô tả công việc Chỉ huy trưởng

Dưới đây là bản mô tả công việc Chỉ huy trưởng mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Chỉ...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Giám sát công trường

Mô tả công việc Giám sát công trường

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám sát công trường mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Giám sát công trình

Mô tả công việc Giám sát công trình

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám sát công trình mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Giám sát thi công

Mô tả công việc Giám sát thi công

Dưới đây là bản mô tả công việc Giám sát thi công mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 30 Tháng Ba, 2020
Trưởng phòng Thiết kế

Mô tả công việc Trưởng phòng Thiết kế

Dưới đây là bản mô tả công việc Trưởng phòng Thiết kế mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 29 Tháng Ba, 2020
Nhân viên Thiết kế

Mô tả công việc Nhân viên Thiết kế

Dưới đây là bản mô tả công việc Nhân viên Thiết kế mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD...

/ 29 Tháng Ba, 2020