Tháng: Tháng Chín 2019

Mô tả công việc Nhân viên Quan Hệ Đối Ngoại

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Quan hệ Đối Ngoại mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều...

/ 20 Tháng Chín, 2019

Những tiêu chuẩn của mẫu CV xin việc cơ bản

CV là cụm từ viết tắt của Curriculum Vitae – Sơ yếu lí lịch. Nhưng khác với sơ yếu lí lịch trong các tập hồ sơ có sẵn, CV là bản kê khai thông tin của riêng cá nhân bạn...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Dựng phim

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Dựng phim mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra...

/ 19 Tháng Chín, 2019
Social Media

Mô tả công việc Social Media

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Social Media mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản...

/ 19 Tháng Chín, 2019
Cộng Tác Viên Dịch Bài

Mô tả công việc Cộng Tác Viên Dịch Bài

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Cộng Tác Viên Dịch Bài mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Ngồi lâu trước máy tính – Tổn hại cơ thể và nguy cơ tử vong khó lường

Cuộc sống hiện đại, nhiều công việc khiến bạn phải ngồi hàng giờ làm việc trên máy tính. Ngồi 8h/ ngày tiếp xúc với máy tính, ngồi làm thêm giờ, ngồi trên xe và về tới nhà lại ngồi ăn...

/ 19 Tháng Chín, 2019
Trưởng nhóm nội dung

Mô tả công việc Trưởng Nhóm Nội Dung

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Trưởng Nhóm Nội Dung mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo...

/ 19 Tháng Chín, 2019
chuyên viên quan hệ đối tác

Mô tả công việc Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác, Chuyên Viên Quan Hệ

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác, Chuyên Viên Quan Hệ mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn...

/ 19 Tháng Chín, 2019
mô-tả-công-việc-Trade-Marketing

Mô tả công việc Trade Marketing

Dưới đây là bản mô tả công việc Trade Marketing mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản JD Trade...

/ 19 Tháng Chín, 2019

Mô tả công việc Nhân viên Truyền thông

Dưới đây là bản mô tả công việc mẫu vị trí Nhân viên Truyền thông mà app tìm việc JobsGO tổng hợp và đưa ra. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để...

/ 18 Tháng Chín, 2019