TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 20 việc làm với ngành nghề Trưởng nhóm

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. IT Manager –E-commerce - RGF HR Vietnam

Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.Maintains staff by recruiting, selecting, orienting, and ...

Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
12. JAVA Technical Leader - Pentalog Việt Nam

The project is to build a huge system for chemical scientists to work, store & share fragrance and flavor recipes among their global community;

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
13. UI/UX Design Manager - RGF HR Vietnam

Research and offer solutions to build, or improve the chat app with a built in cryptocurrency wallet feature inside, this is the company’s flagship product.Constantly optimize the user flows and reduce the frictions in the app. Lead brainstorming sessions to impact the product strategy. Conceive and conduct benchm ...

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. IT Manager - RGF HR Vietnam

Maintain the company’s information systems. Maintain telephone and voice-mail systems. Maintains working knowledge of application software. Provide coordination of facilities issues as requested.Designs, specifies, configures, installs and maintains DRP systems, Servers, Security Systems, WAN, LAN and hardware, so ...

Công ty cổ phần phần mềm TPS
15. Quality Control Leader - TPS Software

We are looking for full-stack Java web developers and technical leaders to join our new projects. The main tasks will involve in development of front-end, server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the client. Your main r ...

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kĩ thuật Nhật Cường
16. Trưởng Nhóm IT - NC TECHNIC CO.,LTD

Quản lý vận hành các hệ thống, server giám sát, quản lý hoạt động. Cài đặt, cấu hình, kiểm tra và duy trì hoạt động hệ điều hành server, phần mềm và các tool quản lý hạ tầng. Chịu trách nhiệm về khả năng bảo mật, backup, dự phòng của hệ thống.Quản trị vận hành các tool quản lý dịch vụ.

Công ty Cổ phần QSoft Việt Nam
17. Technical Leader - QSoft Vietnam

-Xây dựng kiến trúc hệ thống, phương án và hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật cho các đội dự án. Nghiên cứu định hướng và ứng dụng công nghệ mới trong các dự án của QSoft. -Đào tạo để nâng cao chuyên môn cho các thành viên trong bộ phận.

Công ty TNHH VKX
18. Software Team Leader - VKX

-           Quản lý, tổ chức đội ngũ nhân sự trong nhóm thực hiện các dự  án phần mềm của Công ty; -           Giám sát triển khai và chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật liên quan -           Theo dõi giám sát và đánh giá giai đoạn thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lư ...

Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
19. TRƯỞNG CA - GIÁM SÁT NHÀ HÀNG MÓN HUẾ - Món Huế

Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trênhỗ trợ cấp trên Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.Vận hành toàn bộ cửa hàng trong ca được giaoKiểm tra, giám sát hoạt động của nhà hàng trong ca được giao theo đúng tiêu chuẩn của công tyTriển khai thực hiện các chương trình xây dựng ...

Việc làm theo ngành nghề