TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 173 việc làm với ngành nghề Thực Phẩm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên
31. Quản Lý Quán - Trung Nguyên

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong ca làm việc bằng các công cụ vận hành được cung cấp. Sử dụng kiến thức được đào tạo để đánh giá về chất lượng sản phẩm theo định kỳ yêu cầu theo nội dung của các bảng kiểm tra được áp dụng.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên
32. Operation Manager - Trung Nguyên

Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược ngắn hạn, dài hạn Xây dựng và quản lý ngân sách hiệu quả Xây dựng và giám sát tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp như quy trình /hệ thống /hiệu suất, tạo hình ảnh tích cực đối với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên…

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên
33. Trưởng Phòng Vận Hành Kinh Doanh - Trung Nguyên

Quản trị Quy trình bán hàng: thiết lập và kiểm soát các chính sách, quy trình bán hàng dựa trên chiến lược kinh doanh của Công ty. Hiệu chỉnh kịp thời theo các yêu cầu từ thị trường/ khách hàng/ BGĐ. Quản trị Chất lượng dịch vụ: cung cấp các dịch vụ khách hàng với chất lượng ...

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
34. Chuyên Viên Điều Phối Dự Án - Phòng Hoạch Định Chiến Lược - Vinamilk

*TÓM TẮT CÔNG VIỆC:• Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Điều Phối Dự Án về các công việc liên quan đến thẩm định, xếp thứ tự ưu tiên và điều phối các dự án chiến lược.• Tham gia xây dựng các Quy định, Quy chế và các Quy trình liên quan đến công việc quản lý dự án chiến lược*NHIỆM VỤ CHÍNH:• Tham gia xây dựng các Qu ...

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên
35. Chuyên Viên Bán Hàng Kênh Trọng Điểm - Trung Nguyên

Chăm sóc và phát triển khách hàng Kênh Trọng Điểm (Horeca, sân bay, khu công nghiệp ...) nhằm đạt được doanh số, bao phủ, thị phần tại khu vực được phân công. Phát triển xây dựng hình ảnh, chuẩn trưng bày, duy trì hình ảnh Công ty. Triển khai, theo dõi thực thi chương trình khuyến mãi, tiếp thị đến với khách ...

Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin
36. Giám Đốc Điều Hành Foods - Mavin

Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, sản xuất, các phòng ban của mảng thực phẩm,Xây dựng, triển khai chính sách cho bộ phận trực tiếp và gián tiếp thực hiện,Lập ngân sách bán hàng, lập kế hoạch và các biện pháp để kiểm soát chi phí,Thực hiện tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo nhân viên, Chịu trách nhiệm trong hoạt độ ...

Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam
37. Nhân Viên Part Time - P. Dussmann Việt Nam

Công việc chính chia suất ăn. sơ chế thực phẩm và rửa công cụ dụng cụ.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
38. Trưởng Ban Phát Triển Hệ Thống Phân Phối - Vinamilk

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phát triển Hệ thống Phân phối về• Năng lực làm việc của đội ngũ Khối kinh doanh Miền thông qua việc xây dựng, kiểm tra hệ thống quản lý bán hàng, tổ chức huấn luyện phát triển kỹ năng cũng như kiểm tra, nhắc nhở để nâng cao tính tuân thủ của đội ngũ Khối kinh doanh tại các Miền/ Chi ...

Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam
39. Nhân Viên Phục Vụ, Chia Suất Ăn - P. Dussmann Việt Nam

Công việc chính chia suất ăn. Dọn dẹp khu vực làm việc sạch sẽ.

Việc làm theo ngành nghề