TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 72 việc làm tại Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam
21. Nhân Viên Phòng Logistics Hải Ngoại - HONDA

Nhận đơn hàng, điều chỉnh đơn hàng với nhà nhập khẩu; Phối hợp với nhà máy để lên kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng;

Công ty Honda Việt Nam
22. Nhân Viên Phòng Nhân Sự – Nhóm Hoạch Định Chính Sách - HONDA

Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, chính sách về nhân sự (lương, thưởng, phúc lợi, đánh giá,…) Quản trị, phân tích dữ liệu nhân sự và lập các báo cáo liên quan

Công ty Honda Việt Nam
23. Nhân Viên Phòng Kế Toán Tài Chính - HONDA

• Kiểm soát, kê khai các loại thuế tuẩn thủ theo qui định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty • Hướng dẫn quy trình làm thanh toán cho khách hàng và các bộ phận • Kiểm tra chứng từ, xác nhận tính hợp lý, hợp lệ của của chứng từ

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
24. Tổ Trưởng Chuyền May - KLWVN

-Quản lý chuyền may. Đào tạo và nâng cấp kỹ năng tay nghề cho công nhân may, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
25. Kế Toán Kho - KLWVN

Quản lý hàng hóa trong kho. Nhận biết được các mã hàng trong kho.

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
26. Nhân Viên Môi Trường Giám Sát Nhà Máy - KLWVN

Huấn luyện quy trình, kiến thức an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân Quản lý, theo dõi, đôn đốc, đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động tại công ty

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
27. Công Nhân May - KLWVN

-May các sản phẩm theo yêu cầu được giao của leader

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
28. NV Phiên Dịch Tiếng Trung - KLWVN

Dịch ngôn ngữ và các tài liệu tiếng Trung cho công ty Phiên dịch cho các chuyên gia Trung Quốc

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
29. Trợ Lý Trưởng Kho Phụ Liệu Ngành May - KLWVN

1. tổ chức thực hiện hoạt động nhập – xuất hàng nguyên phụ liệu ngành may mặc cho các bộ phận lên quan. 2. Sắp xếp bảo quản hàng hóa trong kho.

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
30. Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự - KLWVN

1. Chấm công cho cán bô công nhân viên trong công ty. 2. Thực hiện trích nộp và đăng ký bao hiểm xã hội

Việc làm theo ngành nghề