TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 34 việc làm tại Khánh Hòa

Ngân hàng TMCP Quân Đội
51. Giao Dịch Viên - MB Bank

Thực hiện, giải quyết và giao dịch với Khách hàng Tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Ngân hàng TMCP Quân Đội
52. Giao Dịch Viên - MB Bank

Thực hiện, giải quyết và giao dịch với Khách hàng Tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Ngân hàng TMCP Quân Đội
53. CV Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Thẻ - MB Bank

Theo dõi và chăm sóc máy ATM Chấm tài khoản tiền mặt ATM và xử lý các giao dịch thừa, thiếu quỹ ATM Tham gia tiếp quỹ ATM

Ngân hàng TMCP Quân Đội
54. CV Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Thẻ - MB Bank

Theo dõi và chăm sóc máy ATM Chấm tài khoản tiền mặt ATM và xử lý các giao dịch thừa, thiếu quỹ ATM Tham gia tiếp quỹ ATM

Việc làm theo ngành nghề