TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 51 việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
31. Rolling Steel Engineer - POSCO SS VINA

-­ In charge of rolling steel for new factory. -­ Operating production activities to ensure that our product meet quality and quantity. -­ Follow policies, procedures implemented and strictly adhered to in the area of responsibility.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
32. QC Staff - POSCO SS VINA

-­ Operation of Quality Management System. -­ Getting and maintaining Certification of Qualified Office. -­ Answer to Inquiry about Our Product.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
33. Lawyer - POSCO SS VINA

Legal advice in compliance with the applicable laws and internal regulations; Review, draft contracts, forms and other bank documents;

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
34. Nhân Viên Bảo Vệ - POSCO SS VINA

Tuần tra, canh gác, giám sát bảo vệ tài sản công ty. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên. Các vấn đề khác sẽ được thảo luận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh
35. Quản Lý Tổ Ngành Hàng - Saigon Co-op

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh và các hoạt động của ngành hàng. Điều hành phân ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên - Đặt hàng và duyệt đơn hàng theo phân cấp và theo phân quyền. - Hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên trong ngành hà ...

Công ty Đầu tư & Thương mại DIC
36. Bếp Trưởng - Thương mại DIC

Thiết kế thực đơn, đề ra quy cách chất lượng món ăn. Quản lý nhân sự, hàng hóa trong bếp. Đảm bảo chất lượng món ăn phục vụ khách.

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh
37. Giám Đốc - Saigon Co-op

– Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu (doanh số, tỷ lệ lãi, chi phí, lao động, vòng xoay vốn, hao hụt,...) và hằng tháng giao kế hoạch cho các bộ phận phòng ban thực hiện tốt chỉ tiêu được giao. – Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí hoạt động, lao động, tiền lương hàng năm. – Xây dựng và thực hiện kế hoạch quy ho ...

Công ty Đầu tư & Thương mại DIC
38. Nhân Viên Kinh Doanh - Thương mại DIC

Tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin cần thiết cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh khách sạn, Bất động sản du lịch.

Công ty Đầu tư & Thương mại DIC
39. Trưởng/Phó Phòng Kinh Doanh - Thương mại DIC

Tổ chức quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh . Tham gia xây dựng và hoạch định chiến lược, đề xuất phương án kinh doanh và marketing . Tổ chức, thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh

Vietnam Esports JSC.,
40. Nhân Viên Kinh Doanh - Vietnam Esports

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có. Tìm kiếm và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và đi thị trường hàng ngày. Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần nhằm xử lý các khiếu nại của khách hàng sử dụng sản phẩm Ocha.

Việc làm theo ngành nghề