TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 62 việc làm với ngành nghề Quản lý dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
21. Trưởng Ban Công Nghệ Thông Tin - Hai Phat Invest

Nghiên cứu và lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin; ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành của công ty theo mô hình, đặc thù kinh doanh của công ty từng giai đoạn, thời kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
22. Trưởng Ban Công Nghệ Thông Tin - Hai Phat Invest

Nghiên cứu và lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin; ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành của công ty theo mô hình, đặc thù kinh doanh của công ty từng giai đoạn, thời kỳ.

Công ty TNHH NEC Việt Nam
23. Software Project Manager (.NET) - NEC

• Provides supervision to the team of developers in Application/ Web Development related to .NET programing language. • Focus is on mentoring, coaching, coordination as well as providing technical leadership.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt
24. Trưởng Phòng Dự Án - Đại Việt Group

Tham mưu, tư vấn, đề xuất các ý tưởng dự án cho BGĐ Công ty;Lập kế hoạch, tổ chức nghiên cứu giai đoạn tiền khả thi cho các dự án, đánh giá hiệu quả và đưa ra các đề xuất;Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, từ khâu nghiên cứu giai đoạn phát triển sản phẩm chuyên sâu, bố trí nhân sự và bộ phận ...

LG Electronics VN(R&D Center)
25. Software Development Project Manager - LG

Manage software development projects executed by LG DCV;Act as contact point between LG DCV’s team and development team in HQ;Define working process, project plan and schedules of to align with delivery milestone and events of software projects;Ensure projects are delivered on time, within scope and maintain our q ...

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
26. PHP Project Manager - RGF HR Vietnam

Create work breakdown structure (WBS); set work task appropriately. Grant chart using Ticket System. Create test case; create and repeat Iteration Review multiple times. Assign detailed tasks to team members; confirm the completion. Provide work instruction; set priority based on importance level.Grasp the status ...

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
27. Portal Client (Project Manager) – IT Department - HSC

Develop, oversee and leverage the Digital transformation progress at HSC including transforming customer experience, operational processes as well as business models Work with various vendors as a coordinator to define and develop a strong integration framework incorporating all core business applications to cent ...

Công ty TNHH ISB Việt Nam
28. 03 Leader Java Developer - IVC

Manage 5 members within project team. Coach and train team members in all aspects of operation: professional/ technical works, working processes, company’s rules and regulations.

Công ty TNHH ISB Việt Nam
29. Software Solution Manager - IVC

Make a convincing solution to solve customer’s problem within their budget Give advice and resolve technical issues together with internal project team on the given solution Build up the capability of solution proposal in company

Việc làm theo ngành nghề