TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 32 việc làm với ngành nghề Python

Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
21. System Engineer - NPT

· Manage high performance and critical system. · Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.

Công ty CP Thương Mại Citicom
22. Software Develoepr (.Net, Python, SQL) - Citicom

Hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai và sử dụng phần mềm. Đầu mối triển khai và phát triển phần mềm của công ty theo đúng kế hoạch và đáp ứng yêu cầu công việc.

Công ty CP Thương Mại Citicom
23. IT Software (C/C#/.Net/Python/PHP) - Citicom

Quản trị hệ thống Quản trị thông tin Xử lý sự cố, lỗi hệ thống

Sparx - Virtuos Vietnam
24. Business Application Developer - Sparx*

Participate in building VCS for source code and media files, in tight collaboration with the TA, IT and Artist Team Leader.Implement and develop open source graphics how to integrate into the company’s environment under the supervision of a dedicated Senior Technical Artist.Design and develop Windows services, Ser ...

Công ty CP Vexere
25. System Admin - Vexere

  Quản trị toàn bộ hạ tầng của VeXeRe, gồm DC/DR với chạy trên nền ảo hóa VMWare từ hệ thống Public Cloud bên ngoài và PrivateCloud của chính VeXeRe. Quản trị các dịch vụ trên nền tảng Windows (IIS, SQL Server) , Linux (Node, Redis, Mongo, PostgreSQL, HAproxy, Nginx, pfsense, caching, glusterfs,...) Monitor ...

Công ty TNHH Evolable Asia
26. Senior Angular.js Engineer - Evolable Asia

Liaise with business owners to understand product’s requirements Deliver high quality, clearly commented and well Unit tested code Review other members’ code to ensure team’s work quality

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
27. Lập Trình Viên Dotnet - Vishipel

Lập trình phần mềm phục vụ cho quản lý điều hành/ triển khai kinh doanh dịch vụ. Tiếp xúc, khảo sát, thu thập thông tin từ khách hàng. Thiết kế chi tiết các chức năng của phần mềm

Công ty cổ phần viễn thông Tinh Vân
28. Developer (.NET, python. php,,) 400-700$ - TVT

Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo nhiệm vụ được giao: Mảng sản phẩm: Các giải pháp công nghệ về giáo dục như: sách giáo khoa điện tử, tài liệu học tập, classbook… Chi tiết dự án: xây dựng Hệ thống API Web services; Các ứng dụng Client; xây dựng hệ thống Web (.NET, php , python ...) Các ứng dụng

Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
29. Developer (.NET, python. php,..) 400-700$ - TVS

Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo nhiệm vụ được giao: Mảng sản phẩm: Các giải pháp công nghệ về giáo dục như: sách giáo khoa điện tử, tài liệu học tập, classbook… Chi tiết dự án: xây dựng Hệ thống API Web services; Các ứng dụng Client; xây dựng hệ thống Web (.NET, php , python ...) Các ứng dụng

Công ty CP phần mềm Tinh Vân
30. Developer (.NET, python. php,...) 400-700$ - Tinhvan Group

Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo nhiệm vụ được giao: Mảng sản phẩm: Các giải pháp công nghệ về giáo dục như: sách giáo khoa điện tử, tài liệu học tập, classbook… Chi tiết dự án: xây dựng Hệ thống API Web services; Các ứng dụng Client; xây dựng hệ thống Web (.NET, php , python ...) Các ứng dụng

Việc làm theo ngành nghề