TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 146 việc làm với ngành nghề Pháp luật/Pháp lý

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
1. Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận - MSB - M-Talent

Chuyên trách thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt được giao. Không vi phạm SLA. Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý. Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rui ro gian lận và đề x ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
2. Giám Đốc Điều Tra Gian Lận Khu Vực - M-Talent

Quản lý điều phối hướng dẫn toàn bộ hoạt động của đội Điều tra gian lận MSB. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động PCGL theo từng giai đoạn cụ thể. 100% sự vụ được xử lý triệt để và hiệu quả, không vi phạm SLA.Định hướng và xây dựng kế hoạch, phát huy tính chủ động trong công tác phát hiện đấu tranh gian lận. ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
3. Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận - M-Talent

Thực hiện điều tra, báo cáohoàn tất 100% tất cả các vụ việc được giao và không vi phạm SLA. Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý. Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay nhằm phát hiện kịp thời các rui ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời. Tham gia ý ki ...

Công ty TNHH Quốc tế Sakura Việt Nam
4. Chuyên Viên Pháp Chế - Sakura

Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty. Phối hợp với BGĐ để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Công ty TNHH thương mại Hương Thủy
5. Trưởng Phòng Nhân Sự - Hương Thủy Sanyo

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của bộ phận, phân công công việc, mô tả công việc và đánh giá kết quả công việc...Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công tyXây dựng và giám sát triển khai quy trình làm việc của phòng.Xây dựng và đảm bảo kế hoạch tuyển d ...

Công ty Cổ phần Fecon
6. Chuyên Viên Phát Triển Tổ Chức - FECON CORP

Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng hệ thống quản lý các chính sách phát triển nguồn lực; quản lý nhân tài và xây dựng đội ngũ kế nhiệm

Công ty Cổ phần VNG
7. Senior Legal Consultant - VNG Corporation

Tham gia soạn thảo, chỉnh sửa hợp đồng cho các bộ phận sản phẩm của Công Ty. Tư vấn các vấn đề pháp lý cho bộ phận sản phẩm trong Công Ty.

Hiep & Associates Law Firm
8. Chuyên Viên Tư Vấn Luật - HALF

Phát triển, tìm kiếm khách hàng; Tiếp nhận và thụ lý đầu vụ do HALF giao; Tư vấn pháp luật;

Hiep & Associates Law Firm
9. Luật Sư - HALF

Phát triển, tìm kiếm khách hàng; Tiếp nhận và thụ lý đầu vụ do HALF giao; Tư vấn pháp luật;

Hiep & Associates Law Firm
10. Chuyên Viên Tư Vấn Luật - HALF

Phát triển, tìm kiếm khách hàng; Tiếp nhận và thụ lý đầu vụ do HALF gi

Việc làm theo ngành nghề