TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 509 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
81. Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận - MSB - M-Talent

Chuyên trách thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt được giao. Không vi phạm SLA. Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý. Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rui ro gian lận và đề x ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
82. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng - MSB - M-Talent

Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tiền gửi, tiền vay, thẻ và các sản phẩm đại chúng khác của Maritime Bank. Đáp ứng nhu cầu dịch vụ tín dụng, đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng, chính xác cho khách hàng;Theo dõi các khoản vay, nhắc nợ. Thu gốc, lãi của Khách hàng định kỳ hàn ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
83. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Thông Tin Quản Trị - MSB - M-Talent

Phân tích, phát triển các báo cáo quản trị kinh doanh định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) liên quan đến danh mục sản phẩm, giá, doanh số, lợi nhuận, hiệu quả vùng/miền, phân khúc khách hàng… từ đó đưa ra những đề xuất chính sách cho các bộ phận sản phẩm và kinh doanh. Phân tích và phát triển các báo cáo quản trị ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
84. Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng - MSB - M-Talent

1. Tiếp nhận và tư vấn khách hàng về đặc điểm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng qua kênh điện thoại/email/các kênh trực tuyến khác2. Hỗ trợ khách hàng về các vướng mắc, tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ (inbound)3. Thực hiện các cuộc gọi ra để chăm sóc, khảo sát khách hàng, thông báo kết ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
85. Giao Dịch Viên - MSB - M-Talent

Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản) trên các tài khoản tiền gửi của khách hàng. Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách hàng. Thực hiện thu đổi séc du lịch, séc n ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
86. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân (RM) - MSB - M-Talent

Trực tiếp tìm kiếm mở rộng và thêm mới nguồn khách hàng.Trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tư vấn, thuyết phục khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm Huy động vốn của Maritime Bank.Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra.Chăm sóc khách hàng trong quá tr ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
87. Nhân Viên Ngân Quỹ - MSB - M-Talent

Thiện các hoạt động của bộ phận kho quỹ đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định về kho quỹ của MSB và Ngân hàng Nhà nước. Cân đối lượng tiền mặt tại quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán bằng tiền mặt tại các thời điểm, đảm bảo không vượt hạn mức tổn quỹ.Hạch toán chuyên quỹ đầu ngày cho các teller, các Phòng giao dịc ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
88. Chuyên Viên Chính Tác Nghiệp Định Chế Tài Chính - M-Talent

1. Xử lý giao dịch Thị trường II: 2. Làm việc với các bên liên quan đến các điều khoản của Hợp đồng: 3. Thực hiện các giao dịch về Dịch vụ khách hàng là Định chế tài chính:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
89. Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - M-Talent

1. Thực hiện các nghiệp vụ Tài trợ Thương mại2. Thông báo, phản hồi cho các ĐVKD liên quan đến giao dịch được phân công kịp thời, chính xác, đúng quy định;3. Đôn đốc các ĐVKD bổ sung, cập nhật các hồ sơ chứng từ còn thiếu hay cần sửa đổi bổ sung theo đúng cam kết để đảm bảo các giao dịch được thực hiện đúng quy đị ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
90. Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Tác Nghiệp Thẻ - M-Talent

1. Phát hành thẻ, cập nhật, điều chỉnh thông tin thẻ theo đúng quy định, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ hiện hành.2. Đối soát thanh quyết toán giao dịch thanh toán thẻ đúng quy định, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ hiện hành.3. Xử lý các yêu cầu tra soát khiếu nai thẻ đúng quy định, quy trình và c ...

Việc làm theo ngành nghề