TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 388 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Công ty TNHH Phân Phối SNB
71. Kế Toán Phụ Trách Chi Nhánh HCM - SNB Distribution

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán nội bộ, kế toán thuế. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của bộ phận kế toán chi nhánh. Lập BCTC tháng/quý/năm nội bộ/ thuế hoặc theo yêu cầu và báo cáo giải trình. Đánh giá hiệu quả và chất lượng thực hiện công việc của các kế toán viên.Đề xuất các phươn ...

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
72. Phó Phòng Quản Lý Rủi Ro và Tái Thẩm Định - EVN FINANCE

1. Tổ chức công tác tái thẩm định, rà soát rủi ro; định giá tài sản bảo đảm.2. Đầu mối phụ trách các trưởng Bộ phận Tái thẩm định, rà soát rủi ro; Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng.3. Đầu mối quản lý, kiểm soát hồ sơ tái thẩm định, rà soát rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng, đầu tư theo quy định nội bộ;4. Tham gi ...

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
73. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Cao Cấp - EVN FINANCE

1. Trực tiếp tham gia triển khai dự án đầu tư và thiết lập mô hình kinh doanh tài chính tiêu dùng ( Consumer Finance);2. Thẩm định, đánh giá, đề xuất ý kiến đối với các văn bản liên quan đến hệ thống quy trình, quy phạm nội bộ cho hoạt động của hệ thống. 3. Tổ chức làm việc với các đơn vị nội bộ liên quan, đôn đố ...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)
74. Kế Toán Tổng Hợp - Vihajico

Tiếp nhận, kiểm tra, hợp đồng thi công, dự toán, phương án kinh doanh làm căn cứ đối chiếu và quản lý chi phí thi công (số lượng, khối lượng và đơn giá).Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ với chủ đầu tư, công nợ với các thầu phụ…Quản l ...

Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc - Chi Nhánh Hà Nội
75. Teller 柜员岗位 - ICBC

In charge of opening accounts for individuals, remittance for individual and corporate customers, dealing with bank cards, cash transactions, cash deposit and withdrawal with credit institutions and State Bank. Responsible for statics cash reports, other lending foreign currency trading reports.负责个人客户开户,个人、企业转帐、汇款 ...

Công ty Cổ phần Ba An
76. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Ba An

Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các chi nhánh, đơn vị nội bộ;Kiểm xét, tra soát số liệu tài chính kế toán của các chi nhánh, đơn vị nội bộ; Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành;Tổ chức, quản lý và theo dõi chi phí, các khoản nợ phải ...

Ngân hàng TMCP Quốc Dân
77. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Tín Chấp - NCB

• Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao (ưu tiên có kinh nghiệm về Tín chấp);

Công ty TNHH Shopee
78. Finance Partnership Associate - Shopee

• Work with partners (banks & finance organizations) to clarify documents and procedures for events/campaign/ coordination.• Support team leader about logistics and all execution for partnership activities.• Track & follow with partners about progress of Finance Campaigns/ events.• Other ad hoc duties as assigned. ...

Công ty Cổ phần SSP
79. Kế Toán Tổng Hợp - SSP Group

Năng lực nghiệp vụ kế toán; Nắm vững chế độ kế toán, thiết lập xây dựng quy trình kế toán, tổ chức bộ phận kế toán.Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện báo cáo Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu, theo định kỳ. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo khác

Công ty TNHH Welstory Việt Nam
80. Profit Management - Urgent - Welstory Việt Nam

Collect, management data of profit.Supply chain management(SCM).Standard labor cost management.Analyzing targets, documents about profit.Operation new project about profit.

Việc làm theo ngành nghề