TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 395 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
61. Chuyên Viên Cao Cấp Marketing KHDN - M-Talent

Phối hợp với các Ngân hàng doanh nghiệp (NHDN) triển khai các hoạt động Marketing cho khách hàng mục tiêu theo KPI được giao; làm việc chặt chẽ với các Phòng trong nội bộ Khối Marketing & Truyền thông cũng như trong nội bộ MSB, Tập đoàn (Kế toán, Văn phòng, Vận hành, Thẩm định) để đảm bảo triển khai hiệu quả các h ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
62. Phụ Trách Kế Toán Dự Án - M-Talent

Chịu trách nhiệm về tất các các công việc kế toán nghiệp vụ tại Sàn bất động sản. Giám sát, hướng dẫn, đào tạo các nhân sự Kế toán đang làm việc tại Sàn Golmark City. Kiểm soát dòng tiền (theo dõi tiền từ khi vào hệ thống đến đặt cọc, ký hợp đồng; các đợt thanh toán đến bàn giao. Theo dõi các trường hợp phát sinh ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
63. Kế Toán Tổng Hợp - M-Talent

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản của các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán và tổng hợp, tính hợp lý của số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, Tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, nghiệp vụ khác, th ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
64. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Kinh Doanh - M-Talent

Xây dựng kế hoạch và quản lý kết quả kinh doanh, KPI và các chỉ tiêu về doanh số và kết quả toàn Ngân hàng doanh nghiệp (NHDN). Thực hiện dự báo kinh doanh. Đưa ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề, từng khách hàng qua đó giải quyết được vướng mắc để đạt được kế hoạch kinh doanh đến từng khách hàng và của cả chi nh ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
65. Giám Đốc Khu Vực - Đông Nam Bộ - M-Talent

1. Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các Trung tâm TCCĐ thuộc khu vực phụ trách 2. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ 3. Quản lý, hỗ trợ và kiểm sóat tình hình nợ quá hạn tại các Trung tâm, khu vực 4. Quản lý và phát triển nhân sự

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
66. Giám Đốc Trung Tâm Tài Chính Cộng Đồng - M-Talent

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 2. Quản lý, theo dõi các khoản vay tại Trung tâm 3. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
67. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động - M-Talent

Thu thập các báo cáo tình hình quản lý rủi ro hoạt động tại các chi nhánh và tổng hợp báo cáo; Triển khai các chương trình tự đánh giá rủi ro hoạt động cho những đơn vị được phân công phụ trách; Đọc hiểu các quy trình, quy định, hướng dẫn để xác định các kiểm soát, xác định rủi ro để đặt câu hỏi khảo sát các đơn v ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
68. Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hồi Nợ - M-Talent

Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ quá hạn, tỷ lệ nợ rủi ro được giao. Phân công, tổ chức, điều phối chuyên viên thu hồi nợ được quản lý hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý và thu hồi nợ xấu, nợ rủi ro.Lên phương án, tổ chức, triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ hiệu quả ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
69. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Định Giá - M-Talent

Đánh giá chất lượng dịch vụ định giá thuê ngoài đối với các tài sản khó, phức tạp, tài sản có giá trị lớn;Tư vấn cho cấp quản lý để đưa ra các giải pháp hạn chế sai sót và kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị thuê ngoài và nội bộ MSB, Xây dựng khung giá cho một số loại tài sản theo yêu cầu từ cấp có thẩm quyền; ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
70. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - M-Talent

• Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc khách hàng giao dịch (doanh thu từ 20-400 tỷ) từ danh sách khách hàng tiềm năng được phân bổ và chọn lọc dưới sự phân công/hỗ trợ của Giám đốc Trung tâm nhằm đạt mục tiêu biến khách hàng thành khách hàng của Maritime Bank

Việc làm theo ngành nghề