TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 388 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal
21. Accounting Manager - Dệt Pacific Crystal

Ensure compliance to VASImprove accounting processesIdentify risks and enhance internal control processReview financial statements, tax reports; responsible for month end, year end closingManage fixed assets, costing and accountsDeal with external parties (banks, auditors, tax…)Work with accounting t ...

Công ty CP Cẩm Hà
22. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Cẩm Hà

1. Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo cáo kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.2. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các dự án, bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
23. Cộng Tác Viên Full Time - BIDV

+ Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý 24/07 các yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ BIDV qua các kênh tương tác của Trung tâm.

Công Ty Luật Trí Minh
24. Associate ( Luật Sư ) - Luật Trí Minh

Tư vấn pháp lý cho khách hàng Tham gia tố tụng tại Tòa Thực hiện các công việc ủy quyền khác Gắn kết mọi người để có tập thể vững mạnh Là một doanh nghiệp nhỏ trong Trí Minh Thực hiện các công việc không tên khác để vị trí làm việc của mình tuyệt vời nhất

Công ty TNHH Arcadis Việt Nam
25. General Accountant ( Female Only ) - Arcadis Vietnam

Prepare financial report and ensure timely closing of accounts.Review & prepare payment vouchers & journal entries. Maintain internal control and effective accounting system and policies.Prepare tax and fixed asset report. Input data to system (Oracle & Fast). Reconcile all BS account items monthly.Work with inter ...

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
26. Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Kho Vận - TST ., CORP

Tổng hợp số liệu báo cáo về các hoạt động kho hàng Phân tích tình hình hoạt động đưa ra các giải pháp cải thiện cho các hoạt động nghiệp vụ. Phối hợp với các bộ phận Phòng ban xử lý nghiệp vụ liên quan.

Công Ty Cổ Phần OneSoft
27. Kế Toán Tổng Hợp - OneSoft

Quản lý và thực hiện chức năng kế toán tài chính, thống kê; Quản lý các nghiệp vụ thanh toán hàng ngày Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1
28. Chuyên Viên Chiến Lược Triển Khai Bsc, KPI ( 800$ -1200$) - PCC1

_ Tham gia vào việc dự thảo mục tiêu và phân bổ xuống các đơn vị liên quan theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC_ Rà soát mục tiêu theo các tiêu chí đã được thiết lập._ Kiểm soát việc triển khai chiến lược theo các quy định và yêu cầu liên quan._Chuẩn bị tài liệu, tổng hợp các hoạt động, hoàn thiện các nội dung t ...

Công ty cổ phần chứng khoán Artex
29. Chuyên Viên Cấp Cao Nghiệp Vụ Bảo Lãnh Và Phát Hành - ART

Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh và phát hành. Thu thập thông tin doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, tư vấn cổ ph ...

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
30. Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Core Banking - VRB

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên CoreBanking theo yêu cầu nghiệp vụ ngân hàng. Hỗ trợ người dùng trong quá trình vận hành sử dụng trên hệ thống CoreBanking. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và xử lý lỗi phát sinh CoreBankingTham gia xây dựng phương án tham số hóa, tổ chức kiểm thử, nghiệm thu và ...

Việc làm theo ngành nghề