TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 421 việc làm với ngành nghề Ngân Hàng/Tài chính

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
91. Giám Đốc Khu Vực - Đông Nam Bộ - M-Talent

1. Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các Trung tâm TCCĐ thuộc khu vực phụ trách 2. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ 3. Quản lý, hỗ trợ và kiểm sóat tình hình nợ quá hạn tại các Trung tâm, khu vực 4. Quản lý và phát triển nhân sự

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
92. Giám Đốc Trung Tâm Tài Chính Cộng Đồng - M-Talent

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 2. Quản lý, theo dõi các khoản vay tại Trung tâm 3. Quản lý công tác chất lượng dịch vụ:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
93. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động - M-Talent

Thu thập các báo cáo tình hình quản lý rủi ro hoạt động tại các chi nhánh và tổng hợp báo cáo; Triển khai các chương trình tự đánh giá rủi ro hoạt động cho những đơn vị được phân công phụ trách; Đọc hiểu các quy trình, quy định, hướng dẫn để xác định các kiểm soát, xác định rủi ro để đặt câu hỏi khảo sát các đơn v ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
94. Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hồi Nợ - M-Talent

Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ quá hạn, tỷ lệ nợ rủi ro được giao. Phân công, tổ chức, điều phối chuyên viên thu hồi nợ được quản lý hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý và thu hồi nợ xấu, nợ rủi ro.Lên phương án, tổ chức, triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ hiệu quả ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
95. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Định Giá - M-Talent

Đánh giá chất lượng dịch vụ định giá thuê ngoài đối với các tài sản khó, phức tạp, tài sản có giá trị lớn;Tư vấn cho cấp quản lý để đưa ra các giải pháp hạn chế sai sót và kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị thuê ngoài và nội bộ MSB, Xây dựng khung giá cho một số loại tài sản theo yêu cầu từ cấp có thẩm quyền; ...

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
96. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - M-Talent

• Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc khách hàng giao dịch (doanh thu từ 20-400 tỷ) từ danh sách khách hàng tiềm năng được phân bổ và chọn lọc dưới sự phân công/hỗ trợ của Giám đốc Trung tâm nhằm đạt mục tiêu biến khách hàng thành khách hàng của Maritime Bank

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
97. Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Kinh Doanh KHUT - M-Talent

Truyền thông các chính sách, chương trình, quy định,... liên quan đến phân khúc KH FCB cho các lực lượng quản lý KH FCB khác SRM ở các Đơn vị/ KV/ Vùng được phân công phụ trách. Hỗ trợ thúc đẩy bán hàng đối với các lực lượng quản lý KH FCB khác SRM trong phạm vi quản lý

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
98. Chuyên Viên Cao Cấp Marketing KHCN - M-Talent

Lên kế hoạch truyền thông và tiếp thị cho các chương trình Marketing theo kế hoạch đã được thống nhất và phù hợp định hướng kinh doanh của sản phẩm phụ trách. Triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị cho sản phẩm phụ trách trên tất cả các kênh liên quan bao gồm truyền thông đại chúng, truyền thông trực t ...

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
99. Giám Đốc Tài Chính - Đất Xanh Miền Nam

Quản lý nguồn vốn Công ty. Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty. Quản lý ngân quỹ, dòng tiền. Quản lý công tác tín dụng Công ty. Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch công ty, thẩm định báo cáo tài chính, đầu tư, kinh doanh. Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ tín dụng cho Công ty. Lập phương án huy ...

Công ty cổ phần đầu tư F.I.T
100. Chuyên Viên Đầu Tư - F.I.T Group

Khảo sát, phân tích, thẩm định doanh nghiệp/dự án tiềm năng và ngành liên quan, lập báo cáo phân tích định giá và khuyến nghị đầu tưTham gia vào quá trình M&A, cấu trúc deal, thực hiện đầu tư và hoạt động tái cấu trúc sau M&AQuản lý các khoản đầu tư của Tập đoàn vào công ty thành viênHỗ trợ xây dựng kế h ...

Việc làm theo ngành nghề