TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 84 việc làm với ngành nghề MySQL

Công ty TNHH Remote Resources Việt Nam
61. Game Developer - Remote Resources

• Collaborate with designers, engineers and product managers to understand and implement game features and system improvements • Work as a full-stack software engineer, developing user interface, gameplay, and server code to bring game features to life

Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
62. Senior Web Developer - NPT

Analyze and develop web services of online advertising. Analyze and develop REST APIs for real-time connection services. Build self-learning systems and analyze user data online.

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
63. Java Developer - TCB.CO, LTD

Be involved in full project life cycle with an Agile focus and gain an opportunity to learn investment systems.

Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
64. Nhân Viên Lập Trình PHP - NPT

Working with project team members to develop web application project and ensure to commit the task meet the project goals and deadline. Participate in design the project and code review. Support the customers.

Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
65. Kỹ Sư Hệ Thống - NPT

Strong Linux administration skills. Experience with configuration management using Chef, Puppet, Salt or Ansible. Fluency in shell scripting.

Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
66. System Engineer - NPT

· Manage high performance and critical system. · Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
67. Lập Trình Viên .NET - Thien Hoang Corp

Tham gia vào giai đoạn thiết kế phần mềm o Lập trình, phát triển các phần mềm trên nền Window Form, Webform APS.NET (C#), ADO.NET Entity Framework / NHibernate / N-Tier, Bootstrap CSS framework, MVC4 / 5, MVVM, WCF, WebAPI o Sử dụng thành thạo các công cụ: Visual Studio.NET, IIS, MS SQL Server, Oracle Database, Cr ...

Neos Vietnam International Co., Ltd
68. Web Developer - Neos Vietnam

Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP, Java Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế. Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty

Công ty TNHH Digital Works Việt Nam
69. Nhân Viên Lập Trình Web - DWV

Lập Trình web Công việc cụ thể sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam
70. Nhân Viên Kỹ Thuật Hosting - VMMS

Hỗ trợ khách hàng về dịch vụ hosing trên windows và linux : domain, mail, website. Xử lý các lỗi trên hosting mà khách hàng yêu cầu hỗ trợ. Sư dụng các tính năng của tool quản trị hosting Hosting controller, Direct admin...

Việc làm theo ngành nghề