Kỹ Sư Hệ Thống

Nhà tuyển dụng NPT
Thời gian kết thúc Đã hết hạn
Thu Nhập 10 - 18 triệu VNĐ hot
Strong Linux administration skills. Experience with configuration management using Chef, Puppet, Salt or Ansible. Fluency in shell scripting.
Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)
Đại Học
Tính chất công việc
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc
Kỹ năng yêu cầu
Giao tiếp , Giải quyết vấn đề , Làm việc nhóm , Giao tiếp , Giải quyết vấn đề , Làm việc nhóm
Yêu cầu kinh nghiệm
2 - 3 năm
 • Mô tả công việc:
  • Manage cloud infrastructure.
  • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
  • Build monitoring system for infrastructure
  • Audit infrastructure's security and make necessary changes
  • Work with: MySQL, Mongodb, redis, nginx….
  • Coding some script by language: php, python, awk, c.
 • Yêu cầu công việc:
  • Manage cloud infrastructure.
  • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
  • Build monitoring system for infrastructure
  • Audit infrastructure's security and make necessary changes
  • Work with: MySQL, Mongodb, redis, nginx….
  • Coding some script by language: php, python, awk, c.
 • Quyền lợi được hưởng (ngoài lương):
  • Bonus by individual ability and company’s performance
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
  • Dynamic and sociable working environment
Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề