Kế Toán Trưởng Thiên Ấn Krong Buk

Nhà tuyển dụng Ngọc Hùng
Thời gian kết thúc 31/12/2017
Thu Nhập Thỏa thuận
Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được du...
Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)
Đại Học
Tính chất công việc
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc
Kỹ năng yêu cầu
Quản lý nhóm , Tin học văn phòng , Giao tiếp , Năng động , Hòa đồng
Yêu cầu kinh nghiệm
2 - 3 năm
 • Mô tả công việc:
  • 1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

   2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

   - Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

   - Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.

   - Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
   Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty.

   - Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

   3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

   4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

   5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:

   6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng

   7. Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.

   8. Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.

   9. Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

   10. Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.

   11. Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

   12. Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

   13. Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính.

   14. Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

   Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn

 • Yêu cầu công việc:
  • 1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương     đương. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

   2. Có kinh nghiệm làm kế toán quản trị.

   3. Sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo

   4. Có kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên.Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc.Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng.

   5. Có kiến thức/kỹ năng – Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế

   6. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.

   7. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

   8. Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên.

   Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

 • Quyền lợi được hưởng (ngoài lương):

  - Môi trường làm việc năng động.

  - Lương thưởng hấp dẫn.

  - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề