TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 69 việc làm với ngành nghề Bảo hiểm

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
31. Planning Section - RGF HR Vietnam

Business Planning:Review and update the Planning process and procedures for the whole company.Coordinate with other Divisions/ Department to collect date for preparing 3 years Business Plan and the projection of finance results. Performance Management:Monitor the actual performance against plan including projectio ...

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
32. Personal Claims Executive – Insurance - RGF HR Vietnam

To handle personal claims in Hanoi and claims exceeding the limit of HCMC.To join the required trainings to be delivered by outsourced providers or by Company Regional Offices.To deliver necessary training sessions and seminar to the clients.To comply with the guidelines of the Claims Manual and compliance require ...

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
33. Temporary HR Executive - Insurance - RGF HR Vietnam

*Recruitment:Study Job Description (JD) and update regularly;Assist in recruitment procedures, Conducting reference check and report as requested;, Contact with head hunters for contracts and payments; *Training:Coordinate with related divisions to implement orientation training for new comers;* HR information sy ...

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
34. Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự - Hanwha Life Việt Nam

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ Phòng Kinh doanh hoặc tham gia các dự án tuyển dụng thường niên. Làm việc với các bộ phận/cơ sở có nhu cầu tuyển dụng để hiểu rõ yêu cầu cho từng vị trí,Lập kế hoạch và báo cáo tuyển dụng tuần, tháng, quý, năm và phát sinh thực tế công việc;Đăng tuyển thông tin, quản lý thông ...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
35. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Liên Kết Bảo Hiểm - Viet Capital Bank

Tìm kiếm đối tác cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết. Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm. Xây dựng sản phẩm/ mô hình liên kết Bảo hiểm.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
36. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Aviva Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
37. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Aviva Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
38. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Ngân Hàng Viettinbank - Aviva Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
39. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Ngân Hàng Viettinbank - Aviva Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm

Việc làm theo ngành nghề